Medzinárodná stránka projektu

Školský rok: 2023/2024

Opis a cieľ projektu:

Projekt je zameraný na zvyšovanie jazykových zručnosti a čitateľskej gramotnosti študentov vo veku 14-16 rokov na medzinárodnej úrovni, cieľom projektu je (okrem komunikácie študentov z rôznych krajín Európy) prehĺbiť záujem študentov čítanie ako také, no taktiež o čítanie cudzojazyčnej literatúry, a to nielen literatúry v anglickom jazyku, no taktiež v iných jazykoch, ktoré sa študenti učia. V neposlednom rade sa projekt tiež zameriava na zvyšovanie povedomia o slovensko kultúrnom dedičstve a nehmotnom bohatstve ukrytom v dielach významných slovenských autorov.

Výnimočnosť tohto projektu spočíva v tom, že spája tradičné čítanie kníh s modernými technológiami a aplikáciámi, keďže na komunikáciu, no taktiež aj na tvorbu projektov a prezentácií študenti využívajú rôzne online nástroje.

Účastníci projektu (žiaci zo škôl z nasledujúcich krajín):

Česká republika

Španielsko

Chorvátsko

Taliansko

Slovensko (vybraní žiaci II.A triedy)

Náplň projektu (obsah):

– predstavovanie sa študentov z jednotlivých krajín pomocou digitálnych aplikácii

– videokonferencie medzi študentmi Francúzska a Slovenska

– plagáty o obľúbenej knihe

     . názov knihy, meno autora

     . stručný popis, o čom daná kniha je

     . prečo by som danú knihu odporučil a aké hodnotenie by som jej dal

– prezentácie o významných autoroch danej krajiny

– predstavenie autora – stručný životopis

  • predstavenie tvorby
  • krátka charakteristika najvýznamnejších diel
  • audiokomentár v anglickom jazyku