Zvieratká v zime boli témou, ktorá sprevádzala Vševedkov v mesiaci január. Zistili, ako zvieratká zvládajú zimu a oboznámili sa s ukrajinskou ľudovou rozprávkou “Rukavička”. Predškoláci sa radi zabávajú pri divadielkach, a preto sa s chuťou pustili do nácviku. Divadelným predstavením potešili svojich mladších kamarátov, ktorých si pozvali na návštevu. Vďaka tejto aktivite si deti zlepšovali svoje sociálne, komunikačné a prezentačné schopnosti.