Nie je ľahké rozhodnúť sa, kam budú smerovať naše cesty po strednej škole. Pri výbere budúceho povolania nám môžu pomôcť aj skúsenosti a rady tých, ktorí ho už vykonávajú. Preto sme ocenili návštevu príslušníčky policajného zboru. Priblížila nám priebeh štúdia a práce v policajnom zbore, ako aj podmienky prijatia na štúdium. Mohli sme zhodnotiť svoje fyzické zdatnosti pomocou bodovacej tabuľky používanej na prijímacích skúškach, či naučiť sa niečo nové o povinnej výbave verejného činiteľa. No i tak najzaujímavejšou informáciou, ktorú sme zistili, bolo, že práca v tomto povolaní vôbec nie je taká jednotvárna, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Existuje množstvo špecifických zameraní od vyšetrovateľov, laborantov až po informatikov. A tušili ste, že ako policajt môžete okrem psov cvičiť aj kone? I to svedčí o tom, že svoje miesto by si v policajnom zbore určite našiel každý.