V dňoch 15.3. a 17.3.2023 našu školu navštívila npor. Mgr. Mária Holotňáková z ORPZ v Poprade. Beseda bola u žiakov 2. stupňa ZŠ zameraná na prevenciu trestnej činnosti detí a mladistvých. Pani policajtka rozoberala so žiakmi problematiku najčastejších priestupkov a trestnej činnosti mladistvých v škole i mimo nej. Žiakov informovala o tom, aké tresty im hrozia za porušovanie zákonov. Porozprávala im aj o iných témach, napríklad o šikanovaní, nástrahách alkoholu či cigariet, ale aj o tom, ako sa stala policajtkou a o rôznych prípadoch z práce policajta. Všetci so záujmom počúvali a nešetrili ani otázkami, na ktoré im pani policajtka s radosťou odpovedala. Dobrodruhovia a Detektívi si s pani policajtkou zopakovali pravidlá cestnej premávky. Pani policajtka žiakov naučila zopár ľahkých trikov, ako si zapamätať jednotlivé telefónne čísla záchranných zložiek. Číslo 158 je číslo na políciu a ľahko si ho zapamätáme podľa toho, že číslo 8 symbolizuje putá. A vedeli ste to, že 11.2. je Európsky deň tiesňového volania? My sa priznáme, že sme sa to dozvedeli až na tejto besede. Vďaka tomu sme sa naučili, že telefónne číslo na linku tiesňového volania je 112. Pani policajtka nás preskúšala aj z dopravných značiek. Svoje excelentné výkony nám predviedol Dobrodruh Timko, no ani ostatní jeho spolužiaci nezaostávali. Dobrodruhovia a Detektívi si za svoje výborné vedomosti z prednášky odniesli odmenu v podobe policajných záložiek, pexesa, reflexných pásikov či reflexnej vesty. Ďakujeme za podnetné informácie a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.