Brány Life Academy sa tento rok opäť otvorili pre rodičov aj pre malých predškolákov. Spoločne nakukli do každej triedy I,stupňa. Návštevníci mali možnosť vidieť hodinu anglického jazyka u našich prváčikov, aj hodinu matematiky u druhákov. U tretiakov sa dozvedeli niečo o veľkonočných tradíciách a u štvrtákov sa naučili skloňovať prídavné mená. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na stretnutie na zápise do prvého ročníka.