I tak by sa dalo nazvať podujatie, ktoré zorganizovali pani vychovávateľky zo školského klubu pre deti a ich rodičov, aby spoločne privítali jar. Pripravili pre nich niekoľko zábavných disciplín. V magickom boxe overovali svoj hmat, pri štafete svoju rýchlosť, pri stoličkovom tanci ohybnosť, potom hádali čím alebo kým by mohli byť a pri hre Čľup preverovali svoju pamäť. Posledná aktivita bola oddychová, kde za splnenie úloh dostali všetci sladkú odmenu a mohli sa dať skrášliť maľbou na tvár.