1.12. si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Tento deň slúži na zvyšovanie povedomia o zatiaľ stále nevyliečiteľnej chorobe. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Aj my sme sa tento rok zapojili do kampane Červené stužky. 1. 12. ráno pred vyučovaním žiaci našej školy pripínali červené stužky – symbol kampane – rodičom, žiakom a učiteľom školy.