Ako potešiť priateľa inak ako darčekom? Žabky v našej súkromnej materskej škole prišli na to, že by ich určite potešil aj obrázok od kamaráta. Pokúsili sme sa premeniť našu nástenku na veľkú poštovú schránku a podarilo sa nám to. Počas celého týždňa sa obálky na nástenke plnili maľovanými pozdravmi priateľstva. V piatok bola chodba pred našou triedou plná radosti. Žabky si s iskričkami v očiach odnášali domov poštu od kamaráta zo škôlky.