Aké povolanie nepracuje v noci? Aká je to belasá farba? Aké zvieratko používa človek každý deň pri práci s PC? Takéto otázky riešili žiaci našej školy na vedomostnej súťaži VŠETKOVEDKO. Do tejto súťaže sa zapojili všetci žiaci prvého stupňa ZŠ. Svoje hlávky si potrápili na otázkach z oblasti prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyk a literatúry, matematiky, anglického jazyka, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy a dopravnej výchovy. Aby mali žiaci peknú spomienku na túto vedomostnú súťaž, každý zúčastnený získa titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA, najúspešnejší žiaci získajú titul a diplom VŠETKOVEDKO.