Úplné znenie hodnotenia najlepších študentov Life Academy členmi odbornej poroty. Títo žiaci a študenti získali Cenu LAMIS (Life Academy Most Inspiring Student):

1. kategória: Excelentná študentka roka 2019 pre Katarínu Novýsedlákovú

“Katka je nesmierne usilovná a aj keď má veľakrát obavy, statočne ich prekonáva svojou poctivou prácou. Je mimoriadne vnímavá a má cit pre krásu, ktorú dokáže vidieť vo všetkom a vo všetkých bytostiach okolo seba. Má dobré a otvorené srdce.”

2. kategória: Excelentná študentka roka 2019 pre Vandu Vaščákovú

“Vanda je veľmi šikovná, dobrosrdečná a disciplinovaná slečna, ktoré vyniká svojou priateľskou povahou. Obdiv jej patrí za usilovnosť, vytrvalosť, aktivitu a chuť, s akou pracuje na hodinách. Rovnako zodpovedný prístup má pri domácej príprave na vyučovanie. Veľký posun dosiahla v získaní väčšej sebadôvery, je rozvážnejšia a dokáže sa viac presadiť. Má vynikajúce charakterové vlastnosti, ktoré z nej robia veľkú osobnosť.”

3. kategória: Excelentná študentka roka 2019 pre Karinu Kokoruďovú

“Karina je nominovaná za obrovskú snahu o podávanie najlepšieho osobného výkonu vo všetkom, čo robí. Je veľmi aktívna, je oporou pre učiteľov, ale i pre spolužiakov, vždy im ochotne pomôže, vypočuje ich, poradí, je empatická. Zapája sa aktívne aj do mimoškolskej činnosti, úspešne reprezentovala školu na viacerých celoslovenských súťažiach.”

4. kategória: Excelentná študentka roka 2019 pre Stanislavu Joannu Dudaško

“Stanka počas celého štúdia vyniká nielen svojím zodpovedným a svedomitým prístupom k štúdiu, ale aj svojou dobrosrdečnou povahou. Svojou ochotou pomôcť a svojím pozitívnym duchom dokázala stmeliť kolektív našej triedy a povzbudiť spolužiakov k väčšej aktivite. Úspešne reprezentovala našu školu v rôznych súťažiach, akými boli napríklad krajské kolo Jazykového kvetu, Res Cordis, Mladý Európan. Venuje sa tiež dobrovoľníckej činnosti. Veľmi si vážime skutočnosť, že Stanka aj napriek svojim úspechom ostáva skromným dievčaťom s nohami pevne na zemi.”

Páčia sa vám hodnotenia? Môžete ich lajkovať, komentovať a zdieľať na našom Facebooku ZŠ alebo Facebooku gymnázia. Ďakujeme za každú vašu reakciu.