Bilingválny študijný odbor:

poradiemeno a priezviskotriedaodmena
1.Shanya Kollárová2.A40 €
2.Bruno Schweitzer2.A30 €
3.Erik Kromka2.A20 €

Osemročný štúdijný odbor:

poradiemeno a priezviskotriedaodmena
1.Lucia Luxovákvarta40 €
2.Dušan Korytkotercia30 €
3.Daniela Chocholovápríma20 €