Voda nás sprevádza počas celého života. Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tento deň sme si v našej škole pripomenuli rôznymi aktivitami, ktoré smerovali k podpore informovanosti žiakov o význame pitnej vody. Do vodných aktivít bola zapojená celá škola. Deň sme začali ochutnávkou vody, potom sme pokračovali rôznymi aktivitami spojenými s touto vzácnou tekutinou. Pani Martina Proháczková, pracovníčka TANAPu, ktorú sme pozvali na besedu, sa venovala téme vody, jej šetreniu a jej významu pre život.