V týždni od 18.3. do 22.3. prebiehal v špeciálnych triedach Týždeň hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť prostredníctvom príbehov a rozprávok svet dospelých so svetom detí. V priebehu tohto týždňa sme pozývali mamky, ockov, tajných hostí a starších spolužiakov, aby sa zapojili s nami do tohto skvelého týždňa. Prostredníctvom čítania pomáhali celý týždeň deťom objavovať svet príbehov plný múdrosti, zábavy i poučenia.

Prvý deň medzi sebou Dobrodruhovia privítali otecka Majka Šavela, ktorý našiel odvahu a prišiel si medzi nás zaspomínať na detské časy s knihou v ruke. Čítanie mu išlo na jednotku, príbeh jedenásťročného chlapca, ktorý v džungli bojoval o svoj život, bol napínavý. Určite aj preto, že traja Dobrodruhovia majú práve jedenásť rokov a s dobrodružstvom hlavného predstaviteľa sa veľmi rýchlo stotožnili. Pán Šavel trpezlivo odpovedal na všetky položené otázky. Tobiáška zaujímalo ako dlho čítal knihu, Jakubka, prečo tá kniha má žlté strany a Sárku koľko rokov už túto knihu má.

V utorok sme očakávali tajného hosťa, ktorý nás nesklamal a zaujal všetkých, aj nás dospelých. Medzi sebou sme privítali 1. zástupcu primátora mesta Poprad, Mgr. Štefana Pčolu, ktorého spoznal a predstavil Paľko Baranovič. Tajný hosť svoje čítanie začal priblížením rozprávky, ktorú číta aj svojej dcére na dobrú noc. Deti nás opäť nesklamali a vrece s otázkami sa roztrhalo. Otázky boli zamerané na čítanie a knihy, no najviac otázok sa týkalo športovej kariéry a práce zástupcu primátora mesta. Deti zaujímali roky bicyklovania, tréningy, úspechy, ale aj neúspechy. Najviac ich zaujal rekord preskoku ležiacich ľudí a áut na bicykli či získané ocenenia.

Tretí deň nám venovali mamičky. Deti ráno medzi sebou tipovali, kto by to asi tak mohol byť, no ani jeden tip nebol správny. Medzi sebou sme privítali Danielkovu a Tobiáškovu mamku. Deti ich privítali úžasne: ,,Mami, čo tu robíš?“ ,,Ty máš dnes voľno, ty dnes nepracuješ?“ Obidve si so sebou doniesli krásne rozprávkové knižky a svojím pútavým čítaním zaujali celú triedu. Obidve mamičky deti prekvapili otázkami, jednou z nich bola: ,, Mami, idem s tebou domov?“ Mamičkám ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné čítanie.

Štvrtok bol pre nás náročný, čakali nás až dvaja hostia. Prvý bol moderátor a herec Dušan Kubáň. Opätovne sa medzi deťmi našli také, ktoré ho spoznali z divadelných predstavení. Náš hosť nesklamal, deti zaujal čítaním príbehov z troch kníh. Ako moderátor a herec predviedol svoje majstrovské umenie, o čom svedčili úsmevy na tvárach detí, fotky a celková atmosféra. Dobrodruhov a Objaviteľov čakalo prekvapenie v podobe spisovateľa Daniela Heviera. Ten nás privítal pesničkou o Poprade. Predstavenie novej knihy nás všetkých zaujalo, pán Hevier trpezlivo odpovedal na všetky otázky, ktoré sa týkali jeho doterajšej tvorby a hlavne novej knihy. Deti mali možnosť dať si podpísať svoje knihy od pána Heviera, zakúpiť si novú knihu s venovaním aj s pečiatkou Ch – Chymeros.

Posledný piaty deň čítania bol pre niektoré deti opäť prekvapením. Vedeli, že im budú čítať starší spolužiaci – Prieskumníci, ale neočakávali, že vo dverách sa objavia ešte mamičky. Tým sa u nás po minuloročnom čítaní páčilo a aj tentokrát ráno prekvapili triedu Dobrodruhov Adamkova a Majkova mamka. Príbeh malých mačiatok bol pútavý, poučný a Adamkovej mamke ďakujeme, že nám knižku nechala na dočítanie. Celý týždeň, ktorý bol zaujímavý príbehmi, hosťami sme ukončili čítaním deviatakov. Roly sa chytili zodpovedne, nenechali sa ničím zaskočiť a Dobrodruhov prekvapili aj otázkami, ako dávali počas čítania pozor. Beny vystupoval počas čítania a kladenia otázok ako profesionál, na čo bola hrdá aj jeho pani učiteľka slovenského jazyka.