Dobrodruhovia si pripomenuli svetový Deň vody triednymi aktivitami. Prvú úlohu splnili svojim modrým oblečením. Potom nasledovala ochutnávka pitnej vody z vodovodu. Od detí sme chceli vedieť ako im chutí voda z pod Tatier. Nasledovala ochutnávka minerálnych vôd, pri ktorej nás deti potešili vedomosťami, ktorá voda má aké liečivé účinky. Počas ochutnávky sme viedli diskusiu o tom, aká je v niektorých krajinách vysoká cena za fľašu pitnej vody, ako sa vodou plytvá, ale aj to, ako ju znečisťujeme.
A aby to nemali také jednoduché, nasledovala aktivita ,,Čo všetko by som urobil pre pohár vody?“ V úvode bolo deťom vysvetlené, že aj keď 70% našej planéty tvorí voda, stále jej je v niektorých krajinách nedostatok. Následne na to Dobrodruhovia prešli k aktivitám ako boli – drepy, cvičenie, chôdza, beh. Po splnení ich čakal pohár vytúženej vody.
Neskôr sme spoločne vypĺňali pracovné listy o vodníkovi Čľupkovi, počítali príklady s Čľupkom a odpovedali na otázky: ,,Ako dokážeme šetriť vodou?“ a ,,Na čo všetko je voda potrebná“? Na záver vymaľovali kvapku vody a zopakovali si kolobeh vody v prírode. Veríme, že aj tieto aktivity prispeli k tomu, aby si každý z nás uvedomil, aká je voda vzácna.
— Slivková M, Markocsyová A.