V stredu 14. marca 2018 sa uskutočnila historicko-geografická exkurzia študentov 1. až 4. ročníka Súkromného bilingválneho gymnázia v Poprade do Serede. Spolu so študentmi sme si pripomenuli výročie založenia Slovenského štátužidovskú tragédiu.
Sprievodcovia v pracovnom tábore nás previedli po barakoch dýchajúcich minulosťou (1939 – 1945) a takmer na vlastnej koži sme pocítili, ako sa u nás riešila židovská otázka.
Zaujali nás mnohé autentické exponáty (pôvodné kufre, topánky, osobné veci) a fotografie našich spoluobčanov zavraždených v tomto období. Pre všetkých zúčastnených to bol silný zážitok.
Geografická časť exkurzie smerovala do pečivární Sedita. V závodnej predajni sme sa prostredníctvom edukačných videí oboznámili s históriou, kapacitami i súčasnou produkciou pečivární.