Na hodine náboženstva sme sa na tradičnú modlitbu „Otče náš“ pozreli v duchu modlitby a zamysleli sme sa nad jej obsahom a nad obsahom 7 prosieb v nej. „Bolo to fascinujúce a zaujímavé“ povedala Simonka Dinhová.
— sestra Bibiana Straková