Oslavy Medzinárodného dňa detí sme u nás v Life Academy nemohli vynechať. Počasie nám prialo, detský úsmev bolo vidieť všade naokolo. Všetci žiaci základnej školy strávili čas pri zábave a športovaní. Boli pripravené pre nich rôzne zaujímavé športové disciplíny, v ktorých sa vystriedali. Dokopy v jedenástich disciplínach si žiaci vyskúšali koordináciu svojho tela, skupinovú spoluprácu, tímovú zodpovednosť a trošku aj súťaživosť. Pani asistentka Frederika usadila žiakov na podložkách na tráve a naučila ich cvičenia z empaty jogy. Outdoor scrable si vyskúšali žiaci s pani učiteľkou Zuzkou, ktorá im pomáhala s tvorením slov. Na fólii s témou leta vytvorili kresby všetky deti, ktoré sa už veľmi tešia na leto a prázdniny. Ako pozornosť dostali všetky deti darčekový poukaz na zmrzlinu.