Zvedaví Mudrlanti to už vedia, pretože navštívili mykologickú výstavu v Podtatranskom múzeu. Hneď na začiatku žiakov zaujalo, že pán, ktorý nás sprevádzal výstavou, bol doktor. Doktora doteraz poznali iba ako profesiu v zdravotníctve. No tento doktor bol doktor prírodných vied a odborník na biológiu a mikrobiológiu. Dozvedeli sme sa, že mykológia je veda zaoberajúca sa štúdiom húb, ich vlastnosťami a ich využitím v lekárstve a potravinárstve. Prezreli sme si všetky huby nazbierané v Podtatranskej kotline, špeciálne hubárske nože a palice. Naša Sofinka sa ukázala ako najviac skúsená hubárka z našej triedy. Možno budúca biologička alebo doktorka prírodných vied.