Na začiatku mesiaca sme sa vybrali do tlačiarne. Chceli sme sa pozrieť, ako vznikajú knihy, ale hlavne sme sa chceli opýtať na tlačiarenského škriatka. Či ho v tlačiarni naozaj majú a či im robí nejakú šarapatu. Dozvedeli sme sa, že škriatka naozaj majú. A my sa už tešíme na nášho škriatka – na nášho HUPSa.