Tretiaci Mudrlanti a prváci Vedci sú kamaráti. Sociálnu zručnosť starostlivosť si v praxi vyskúšali tretiaci. Ich úlohou bolo pomôcť pri písaní domácich úloh mladšiemu kamarátovi. Mudrlanti zobrali túto úlohu zodpovedne a dohliadali, aby úloha bola vypracovaná správne. “Ja si pamätám, keď sme to písali aj my,” zaspomínala si Sárka na prvácke písmená v písanke. Za jednu spoločne strávenú hodinu sme si precvičili spoluprácu, trpezlivosť, zodpovednosť, starostlivosť a priateľstvo.