Knižnica je úžasným miestom, kde nájdeme stovky kníh. Sú medzi nimi dokonca aj tie živé. O čom hovoríme? O podujatí s názvom Živé knihy, pri ktorom sa využíva najstaršia a veľmi efektívna metóda vzdelávania – storytelling. Vždy v posledný utorok v mesiaci navštívia knižnicu v našom meste traja inšpiratívni ľudia, ktorí prerozprávajú svoj životný príbeh študentom a stanú sa tak pre nich inšpiráciou a živým dôkazom, že sa na sebe naozaj oplatí pracovať. Vo februári sa živými knihami stali Martin Krystýnek, prezident Asociácie profesionálnych fotografov SR, najmladší nositeľ ocenenia The Master Qualified European Photographer, ktorý je v súčasnosti držiteľom 490 medzinárodných ocenení a patrí medzi najuznávanejších fotografov. Našim tretiakom predstavil aj výber zo svojej tvorby. Druhou živou knihou bol Jakub Molnár, divadelný dramaturg a kritik divadelného umenia, ktorý nám okrem iného prezradil aj informácie o vzniku novej profesionálnej divadelnej scény v Poprade. My už vieme aj to, kde bude sídliť a veľmi sa tešíme na návštevu nového divadla. V treťom príbehu sa nám predstavil Martin Furmaník, historik a zároveň autor beletrie a odborných titulov. Najväčší ohlas získala medzi tretiakmi jeho kniha Rodičia slávnych, ktorú si viacerí veľmi radi v najbližšom čase prečítame.