Takéto a mnohé iné otázky kládli žiaci druhého stupňa špeciálnych tried a trieda Mudrlantov, ktorí sa vybrali na malú exkurziu do Spišskej Soboty. Tam nás už v Podtatranskom osvetovom centre čakal pán remeselník Ľubomír Kopčák. Na začiatku nám porozprával rôzne zaujímavosti zo svojho života, napríklad, že svoju prvú výstavu mal už v dvanástich rokoch, že počas svojho života vyrobil už vyše 600 fujár, opravil mnoho hudobných nástrojov a precestoval so svojimi výrobkami skoro celý svet. Na záver exkurzie sme mali možnosť vyrobiť si kožené prívesky a pracovať s dlátom do dreva. A z akého dreva sa vyrábajú fujary? Pán Kopčák nám prezradil, že si sám pestuje čiernu bazu, ktorú následne po rokoch pestovania spracuje a vyčaruje z nej nádherný slovenský hudobný nástroj.