Milí návštevníci,
vitajte v Súkromnom gymnáziu Life Academy. Sme radi, že Vás zaujíma, ako
vyzerá naša škola. Aby ste sa mohli dozvedieť čo najviac o tom, ako sa u nás učí
a čo všetko okrem učenia sa tu deje, tu je naša ponuka:

Program:

8:00 – 8:15 prezentácia
8:15 – 9:15 otvorené vyučovacie bloky v triedach
9:15 – 9:25 prestávka
9:20 – 10:00 diskusia s účastníkmi (v VIII. N)

Môžete sa zúčastniť priamo na vyučovaní v 5 triedach a vyskúšať si niektoré
aktivity. Prosíme Vás, aby ste v triede pobudli najmenej 20 minút:

Triedaučiteľpredmetučí sa v miestnosti
I. A/
1. skupina
Mgr. Ivana Mačutekovákonverzácia v
anglickom jazyku
I. A
I. A/
2. skupina
Ntombozuko Jakubocikonverzácia v
anglickom jazyku
jazykové laboratórium
(suterén)
II. AMgr. Miroslav Andrášdejepis
(v angličtine)
II. A
III. AMgr. Martina Strenkováliteratúra
v anglickom jazyku
III. A
IV. AJUDr. Ľuboslava
Gvozdiaková
občianska náuka
(v angličtine)
IV. A

Prácu s iPadmi, ktoré u nás žiaci používajú, si môžete vyskúšať v V. A triede.


V VIII. N sa môžete dozvedieť, čo je to DofE a prečo sme do tohto projektu
zapojení. V tejto triede Vám na otázky o tvorbe nášho školského časopisu LIFE
IN THE ACADEMY
radi odpovedia členovia redakčnej rady.


Ak Vás zaujíma, ako pracuje náš školský žiacky parlament, jeho členov nájdete
v VII. V triede na 2. poschodí


Ďalšie informácie o našej škole Vám po skončení vyučovania od 9:25 v VIII. N
triede poskytnú riaditeľka školy Mgr. Soňa Svienta a vedúca predmetovej
komisie cudzích jazykov Mgr. Jana Vernarčík.

Prajeme Vám príjemné chvíle v Life Academy, ktorá je viac ako iba škola…