Je to už viac ako 2 roky, čo sme vbehli aj s našimi deťmi v školách do éry bezprecedentných výziev. Sú náročné na zvládnutie, lebo v prepojení s dynamickým rozvojom technológií nielen otvárajú dvere novým typom zamestnaní, ale kladú vysoké nároky na naše rozhodnutia. Stojíme zoči-voči deťom ako dedičom „nášho“ sveta, a preto je na mieste klásť si otázky: Ako  im vytvoríme podmienky, aby sa mohli učiť chápať život v súvislostiach, autonómne sa rozhodovať, správať sa zodpovedne a meniť aktuálnu situáciu v spolupráci s druhými na lepšiu?Akých ľudí potrebujú mať vo svojej blízkosti, aby  vedeli  prevziať zodpovednosť za vlastný život a stali sa spolutvorcami udržateľného spoločenstva života?   

Ako teda dizajnovať kultúru a systém školy s hlbokým pochopením potrieb duše dieťaťa a súčasného sveta? Povieme vám príbeh možnej zmeny edukačného dizajnu v škole. 

Milí rodičia, pozývame vás na webinár s PaedDr. Vierou Grohovou vo štvrtok 16. februára o 18.00 h. Na webinár je potrebné sa vopred registrovať TU.  

Webinár je bezplatný.   

PaedDr. Viera Grohová sa celý svoj život venuje práci v školstve. Vyštudovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove aprobáciu slovenský jazyk – literatúra a hudobná výchova. Pracovala ako učiteľka na 2. stupni základnej školy, potom pôsobila ako školská inšpektorka. Roku 2003 sa stala riaditeľkou ZUŠ, od roku 2010 pôsobila ako riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Teraz pracuje v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže ako konzultantka, poradkyňa a metodička pre tie školy v rámci Slovenska, ktoré sa zapojili do pilotného overovania. 

 Krasne-sady_webinar_V-Grohova