Trinásty december sa v Life Academy niesol v duchu darovania dobra. Naši žiaci s pomocou svojich rodičov, učitelia a zamestnanci školy venovali deväťdesiatim piatim opatrovateľkám mesta Poprad vzácny dar. Škatuľku plnú dobra. Malých potešení. Dobrôt. Svoj čas prípravy darčekov a svoju štedrosť pri dávaní. Robili to všetko pre tých, ktorí si to skutočne zaslúžia, lebo slúžia tým najzraniteľnejším. Mladšie deti obdarovali pani opatrovateľky úsmevom, radosťou a dobrou náladou, ktorú vytvorili krátkym programom pripraveným na túto zvláštnu príležitosť. Pani opatrovateľky boli dojaté, prekvapené a mnohým sa v očiach leskli slzy vďaky a radosti. Sme nesmierne šťastní, že sa nám týmto krásnym gestom podarilo zdôrazniť zmysluplnosť ich práce a vyjadriť im náš obdiv. Zároveň sme si navzájom spríjemnili tento krásny predvianočný čas. A o tomto predsa projekt U nás sa dobro násobí je.