Aj tento školský rok sme si vychutnali krásne recitátorské výkony našich žiakov v súťaži Šaliansky Maťko. Hodnotili sme nielen výber povesti, príbeh, ale aj recitátorsky prínos a zvládnutie textu. Všetci zúčastnení nám odovzdali krásny zážitok. Víťazmi však môžu byť len niektorí. V prvej kategórii si cenu za prvé miesto odniesol Paľko Bartoš z druhého ročníka. Druhé miesto získala Sárka Semaňáková z 3.M. V druhej kategórii všetky miesta získali naše piatačky: Nikolka Garneková, Terezka Repčáková a Tamarka Čilíková. Víťazom srdečne blahoželáme!