Študenti, žiaci a učitelia Life Academy sa rozhodli aj tento rok pomôcť upratať svoje okolie a časť mesta Poprad tým, že sa zapojili do výzvy Upracme Slovensko. Upratovací tím pozostával zo študentov gymnázia pod vedením koordinátora programu DofE pána Drozda a koordinátorky školského parlamentu pani Hlaváčikovej. Druhú skupinu tvorili žiaci druhého a tretieho ročníka základnej školy pod vedením pani vychovávateliek Mýtnikovej a Ilavskej. Študenti gymnázia sa rozhodli upratať okolie veľmi frekventovaného podchodu smerujúceho do Spišskej Soboty, žiaci základnej školy upratovali okolie našej školy. Spolu nazbierali 10-12 vriec odpadu a nahlásili 5 čiernych skládok. Zaznamenali ich GPS súradnice, urobili fotky a poslali ich na ochranu životného prostredia. Tešíme sa, že tieto skupinky urobili niektoré zákutia Popradu o niečo čistejšie a zodpovedné miesta upozornili na čierne skládky. Ďakujeme ochotným účastníkom a organizátorom.