Cvičenie v prírode nám tento rok opäť vyšlo na jednotku. Počasie bolo výborné, kondícia detí skvelá a úsmevy všetkých prezrádzali výbornú náladu. Prvý stupeň a žiaci špeciálnych tried mali za cieľ spoznať lom Kvetnica pri Poprade. Prváci s druhákmi sa po spoločnom cvičení odpojili, ale tretiaci, štvrtáci a deti špeciálnych tried pokračovali až na Kvetnicu. Príroda a výhľad na pokojnú hladinu vody v lome stáli za to! Druhý stupeň a žiaci bilingválneho gymnázia po náročnom presune električkou do Starého Smokovca pokračovali na Hrebienok, kde sa po krátkej pauze rozdelili. Druhý stupeň doputoval až na Rainerovu chatu a žiaci bilingválneho gymnázia sa pokochali krásou vodopádov Studeného potoka.