Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa v Súkromnej spojenej škole LIFE ACADEMY

uskutoční

5. septembra 2022 o 9:00 pred budovou školy.

Po slávnostnom otvorení budú mať triedni učitelia so žiakmi do 10:30 úvodné komunity v triedach.

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu s športu č. 2022/19036:1-A1810 sa aj naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Prosíme Vás, aby ste ho zaslali cez aplikáciu EduPage alebo priniesli ho triednym učiteľom vypísané v papierovej podobe.

Všetky ďalšie informácie a tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti dostanete od triednych učiteľov mailom.

Prajeme Vám pekný zvyšok leta, na všetkých sa tešíme.

                                                                                               Mgr. Soňa Svienta

                                                                                                  riaditeľka školy