Žiaci tried III. A, IV. A a V. A bilingválneho odboru sa v pondelok 26. 9. zúčastnili prednášky, ktorá bola zameraná na zdravú výživu. Nové informácie im odprezentovala Mgr. Ing. Klaudia Ilčíková z Nutrivit-u. Dozvedeli sa veľa nových informácií z tohto odboru, napríklad aké typy postáv poznáme, aké sú riziká spojené s nesprávnou výživou, ako správna výživa dokáže ovplyvniť naše zdravie, základné princípy racionálnej výživy a na záver nasledovala diskusia so zaujímavými otázkami a odpoveďami.