Tohtoročný Európsky deň jazykov bol pohladením pre myseľ, oči, ale najviac asi pre naše žalúdky. Hneď zrána nám Alan Dach (IV. A) servíroval pravú španielsku šunku “Jamón serrano”, ktorá zažila nevídaný úspech ako “slanina”, čo pán učiteľ Drozd veľkoryso statočne prehliadal. Práve vďaka nemu sme ju mohli ochutnať, viacerí po prvýkrát. Kým rodičia škôlkarov odprevádzali svoje detičky do škôlky, Barbora (II. A) elegantne preverila ich znalosti z jazykov cez krátky kvíz o jazykolamoch. Podobné aktivity čakali nič netušiacich návštevníkov obchodných domov Forum, Prior a Max. O tom, ako tieto kvízy dopadli, sa dočítate v samostatnom článku už čoskoro. Počas prvého vyučovacieho bloku sa triedy gymnázia a VIII. N premenili na krajiny v Európe. Spolužiakom z ostatných tried predstavili čo-to o svojej histórii, prírodných a kultúrnych krásach, ale aj o jazyku a gastronómii. Bolo úžasné byť svedkom výsledku toľkých zanietených príprav – od prezentácií po doma pripravené pochúťky na sladko aj na slano. Všetkým týmto triedam a kolektívu, ktorý vyučuje cudzie jazyky, gratulujem k vydarenej akcii a cenám. Samozrejme, uvítame prípadné návrhy /postrehy na vylepšenia, aby ten ďalší ročník Európskeho dňa jazykov bol ešte lepší.