Mudrlanti sa naučili rozdeliť hlásky a lepšie sa prizreli spoluhláskam. Už vedia, že po tvrdých spoluhláskach píšeme tvrdé y a, naopak, po mäkkých mäkké i. Pravidlo je jasné a ľahké, ale až používanie pravidla ukáže, ako mu naozaj rozumieme. Pomáha, ak na to nie si sám, a preto Mudrlanti spolupracovali na vyriešení úloh s kamarátom, ktorého im vybrala pexesová kartička. Detská reč má svoje kúzlo a niekedy stačí tak málo, aby si deti porozumeli. Vyskúšali sme teda rovesnícke učenie. Potešilo ma, keď som na hodine počula, ako si deti medzi sebou pravidlá vysvetľovali, radili si, pomáhali si – učili sa jeden od druhého.