Od roku 1996 je témou pre MDŽ 2022 #BreakTheBias. Ľudia sa jeho pomocou snažia vyjadriť, že by si priali svet bez predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Namiesto toho by mal byť svet rozmanitý, spravodlivý a inkluzívny, ľudia by si mali ceniť svoje odlišnosti a bojovať za upevnenie ženskej rovnoprávnosti.

Včielky si v tento deň spomenuli nielen na svoje mamičky, ale aj na ostatných členov rodiny a dali im najavo, že sú dôležití tým, že pomáhali pri domácich prácach. Tie si vyžrebovali v škôlke.

Zvládli pečenie koláča, prestieranie stola, polievanie kvetov, umývanie riadu,vyniesť smeti a stihli aj objať všetkých členov rodiny.

Rodičia Včielok by so mnou určite súhlasili, aby takýchto dní bolo v roku viac. Veď pomoc sa zíde vždy, nielen vtedy, keď je nejaký sviatok.