Zvedaví Mudrlanti navštívili expozíciu v Podtatranskom múzeu, ktorá bola zameraná na mapovanie hospodárskeho života v meste Poprad. Zistili sme, ako sa menilo neobývané územie s drsnými klimatickými podmienkami v dávnej minulosti, videli sme zuby jaskynného medveďa, fosílie rastlín a živočíchov. Mohli sme porovnať nástroje vyrobené z kameňa a zo železa. Čo ukrývali truhlice s pokladmi nájdené v našom regióne, to vieme iba my.