Rozprávkový mesiac začali Rybičky s obľúbenou rozprávkou o Pampúšikovi. Počas týždňa sa venovali rôznym aktivitám, ktoré boli spojené s touto rozprávkou. Z múky Pampúšika vyrobili, na papier ho nakreslili aj pesničku sa o ňom naučili. Na záver týždňa, keď už naši najmenší lifekáči rozprávku veľmi dobre poznali, si spolu sadli a vyrobili vlastnú knižku o Pampúšikovi. Rybičky spoločne zoradili obrázky podľa deja. „Koho stretol Pampúšik prvého? No predsa zajaca. A komu utiekol ako druhému?“ pýtali sa a zároveň si odpovedali. Práca v tíme bola ukážková. Potom si každý vzal jeden papier a vymaľoval hlavnú postavu, ktorou bol náš Pampúšik. Na záver sme strany zalaminovali, zviazali a dali do našej knižnice. Verte či neverte, táto kniha má v triede veľký úspech a je neustále v rukách niektorej z Rybičiek.