Jedným z dôležitých návykov, ktoré budú žiaci v živote určite potrebovať, je naučiť sa rozumne hospodáriť s peniazmi. Mudrlanti v školskom klube začali spoznávať najprv bankovky a mince. Intenzívne sa krom za krokom venujeme rozširovaniu poznatkov v tejto oblasti. Napríklad už rozumieme pojmom výdaj a príjem. Múdri druháci poznatky aplikujú aj v praxi. Najradšej nakupujú, spočítavajú potraviny a zaplatia za tovar. Ide im to fantasticky.