Medzi Bádateľmi máme flautistu, gitaristku a klavíristu. Zatiaľ sa učia, no najmä cvičia a zdokonaľujú sa v hre na nástroj, ktorý si vybrali. Na hodine hudobnej výchovy sme chceli hrať spoločne, preto sme zvolili farebné trubice boomwhackers. Tieto rôzne znejúce trubice preverili našu trpezlivosť a spoluprácu. Ponúkame vám na vypočutie skladbu Paris.