Spolupráca je zručnosť, ktorá sa dá naučiť. A tak to je aj u nás. Vedieť sa dohodnúť, možno aj vyriešiť konflikt a pritom splniť zadanú úlohu spolu s kamarátom nie je na druháka málo. Mudrlanti na tejto zručnosti intenzívne pracujú. Vyskúšali sme si aktivitu siamske dvojčatá, kde každý z dvojice mohol použiť len jednu ruku pravú alebo ľavú. Úlohou detí bolo napr.: umyť si ruky alebo zasunúť stoličky a pod. Myslíte, že sa nám to podarilo?