Prečo nás dieťa „núti“ kričať? Čo s tým, keď vybuchne? Na webinári pod názvom Zvládame silné emócie? sa dozviete viac o tom, ako sprevádzať dieťa emóciami, a tiež ako ovládnuť tie svoje. Keďže upokojenie dieťaťa závisí od sebaovládania dospelého, táto schopnosť patrí medzi najdôležitejšie rodičovské zručnosti. Predstavíme si niekoľko účinných techník, vďaka ktorým získate potrebnú rozvahu aj vo vypätých situáciách. Dozviete sa tiež niektoré praktické spôsoby, ako uvoľniť emočné napätie dieťaťa i rodiča. 

Lektorka Martina Vagačová je certifikovanou lektorkou kurzov Efektívneho rodičovstva. Už viac ako 11 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Zaoberá sa nielen výchovnými problémami a otázkami, ale aj zručnosťami a spôsobmi ich praktického riešenia. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúda aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádza pritom z adlerovských princípov individuálnej psychológie. V roku 2020 napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o efektívnom rodičovstve, šitá na mieru slovenským rodičom. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev.  

Termín webinára: pondelok 17. januára o 19.00 h. 

  • Na webinár je potrebné sa vopred zaregistrovať cez online formulár najneskôr v daný deň do 18.00 h.
  • K danej téme môžete vopred položiť otázky v online formulári.
  • Minimálne 24 hodín pred začiatkom webinára zašleme zaregistrovaným záujemcom link na prihlásenie sa na webinár.
  • Webinár je bezplatný.