Určite všetci dobre viete, kto bol P. O. Hviezdoslav. Pre našich mladších žiakov pripomínam, že to bol náš najväčší slovenský básnik a spisovateľ. Na jeho počesť sa každoročne uskutočňuje súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Aj v našej triede Bádateľov sa tento rok recitovali básne a prednášala próza. Všetci Bádatelia to zvládli fantasticky. Z triedneho kola do školského kola postupujú: Linduška Turočeková, Tamarka Čilliková a Martin Tichý. Držíme im palce.