Počúvanie hudby nám pomáha byť šťastnejšími bytosťami. Hudba je liekom pre našu myseľ. Hudba odstraňuje hnev, úzkosť a stres. Podporuje empatiu, odhaľuje svet emócií. Hudba motivuje, zlepšuje spánok, napomáha správnemu fungovaniu pamäte.

Zapáčila sa vám niekedy pieseň bez toho aby ste rozumeli jej text? Obľúbite si piesne podľa melódie alebo podľa textu či odkazu, ktorý v sebe skrývajú?

Neviem, koľko cudzojazyčných piesní so slovenskými titulkami je možné nájsť pomocou aplikácie YouTube. Nie je jednoduché vytvoriť preklad cudzojazyčnej piesne (nie doslovný, skôr “voľný” preklad).

Sophia a Timea z II.A prepojili svoje vedomosti zo španielskeho jazyka a svoje zručnosti z informatiky (medzipredmetové vzťahy), výsledkom je video španielskej piesne so slovenskými titulkami, od španielskej speváčky menom Natalia Jiménez, žijúcej v Mexiku.

Odkazom piesne (či už v španielskej alebo slovenskej verzii) je potreba silného pocitu hlbokej sebadôvery v seba samého napriek všetkým prekážkam, okolnostiam, skúsenostiam či životným zážitkom.

Spoločne so Sophiou a Timeou srdečne pozývame všetkých, aby si ju vypočuli (a možno aj zaspievali – či už v španielčine, alebo v slovenčine). Dúfame, že sa na chvíľu zmení v motivačný odkaz pre každého a nebudete ju môcť dostať z hlavy von (ako sa to občas stáva).