V týždni od 15.11.2021 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám.

Počas celého týždňa sa učitelia snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania či už na prvom stupni ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo na druhom stupni vo vytváraní plagátov s protidrogovou tematikou. Dobrodruhovia vytvorili plagáty, v ktorých rozdelili potraviny na zdravé a nezdravé.

Objavitelia, Prieskumníci a Kozmonauti vytvorili netradičné básne, jednotlivé písmenká básne vystrihovali z rôznych časopisov a letákov. Žiaci si zahrali aj milionára, mohli si vybrať otázky z tém: fajčenie, alkohol, drogy, zdravie a z každého rožka troška. Otázky boli v hodnote 100 – 600 bodov. Okrem toho riešili rôzne rébusy, pracovné listy a pozreli si rozprávku: Príbeh orgánov. No a na záver môžeme len dodať, že žiaci znova raz ukázali, že drogy v ich živote nemajú miesto.