Vo vedomostnej súťaži Best in English 2021 si žiaci slovenských a českých stredných škôl preverili svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku. Za našu školu súťažilo 14 žiakov z 2.A a 3.A. Súťažilo sa formou online testu, na ktorý mali súťažiaci 60 minút, a ktorého súčasťou boli všetky oblasti jazyka, teda aj počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením.

Viac o súťaži Best in English