26. novembra 2021 sa konala v Prahe medzinárodná historická konferencia slovenských a českých stredoškolákov, ktorú otvoril veľvyslanec SR R. Káčer. Viki Saloušeková a Naty Hamráková z 5. A štartovali na pol position a postupne sa s prehľadom “prestrieľali” až na 3. miesto v celkovom poradí stredných škôl zo Slovenska a Čiech. Perličkou je, že okrem našej školy sa na konferencii zúčastnilo prezenčne už len žilinské gymnázium.