Advent – obdobie, kedy by sme mali spomaliť, viac oddychovať a rozjímať.
Stopári vstúpili do Adventu prezentáciou vlastnej kresby a informácií o tom, ako sa vo svojich rodinách pripravujú a trávia toto obdobie. Vypočuli sme si rozprávku O nezvyčajných zvykoch, diskutovali sme o významných dňoch v tomto období a veru tých informácii, ktoré Stopári mali, nebolo málo. Zavŕšili sme to popoludňajším ponorením sa do ticha, do svojho vnútra. Za sprievodu vianočných kolied sme vytvorili Adventnú špirálu a zapálili vlastné svetielko. Každý z nás vstúpil do špirály a šiel cestou za svetlom do jej stredu. Táto cesta symbolizuje cestu každého z nás, kde hlboko vo svojom vnútri to svetlo máme a môžeme ním svietiť aj v tomto období Adventu, keď sa dni skracujú a tma nás obklopuje omnoho viac. Kráčaním po špirále sme mysleli na svojich najbližších, aby sme to svetielko vniesli do našich rodín a v láske a pokoji spoločne strávili tento čas.