Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tento ročník sa niesol v znamení Očarujúceho sveta knižných príbehov, rozprávok a básní. Na hodinách SJL, výtvarnej a technickej výchovy nastal v priebehu októbra čulý pracovný ruch. Žiaci robili záložky s láskou a radosťou, s cieľom niekoho obdarovať. Pri realizácii projektu zažili naši žiaci veľa zábavy a dobrodružstva. Objavovali krásu a múdrosť kníh a radosť z priateľstva. Žiaci 1.-9. ročníka si zvolili podľa zručnosti rôzne techniky – maľbu, kresbu, skladanie, rôzne koláže, grafiku. Hotové výrobky sme poslali do Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach, ktorá je tento rok partnerom našej školy v danom projekte. Už sa veľmi tešíme na záložky, ktoré vyrobili oni pre nás.