Čas plynie ako rieka nášho života. Postupne sa míňa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme a zamyslíme. Nie nadarmo je práve október mesiacom úcty k starším. Október – symbol jesene, mesiac, kedy príroda naberá na svojej kráse plnosťou rôznych farieb. Mesiac október je venovaný našim seniorom. Uctime si starších ľudí, venujme im chvíľu času, obdivu, lásky i porozumenia. To je to najdôležitejšie, čo im môžeme dať. A nielen v októbri, ale počas celého roka, každý deň v týždni. Aj Dobrodruhovia si spomenuli na našich seniorov z denného stacionára na Francisciho ulici. Šikovnými rúčkami zhotovili malé darčeky, ktoré potešili seniorov. Srdiečka, vatová babka a dedko, závesný rámček a veľa iných prác sa nám zmestilo do košíka radosti. Okrem toho sme vytvorili plagáty s jesennými motívmi, ktoré skrášlia priestory spoločenskej miestnosti v dennom stacionári. Pod oknami sme im zavinšovali verš, ktorým sme im pripomenuli, ako ich máme radi a že potrebujeme ich objatie a lásku. Ruku k dielu pridali aj Objavitelia a Prieskumníci, ktorí vyrobili krásne záložky do kníh, ktoré zalaminovali. Nezabudli na nich napísať krátky veršík s úmyslom potešiť našich seniorov.