Namiesto učenia sa v triedach, sme utorok trávili pohybom a pobytom v prírode. Naším cieľom v krásnom počasí bolo lepšie poznávať najbližšie okolie, cestou sa zamerať na niekoľko dopravných značiek, ktorým často nevenujeme dostatok pozornosti napriek tomu, že okolo nich prechádzame dennodenne a overiť si u detí, či ich poznajú. Okolie VN Malého Grébparku v časti Popradu – Spišská Sobota na nás pôsobilo pokojne, čo sa po našom príchode a rozdelení sa na stanovištia, razom zmenilo. Energiou a radosťou z pohybu pri stanovišti pohybových hier sme akoby motivovali k vyšším výkonom nielen deti, ale aj slniečko. V tieni stromov si druháci s prvákmi predviedli a vyskúšali zásady poskytovania prvej pomoci pri jednoduchých úrazoch a odreninách, privolanie odbornej pomoci a dôležitosť pitného režimu hlavne v letných mesiacoch. Tretiakom vysvetlili a názorne predviedli stabilizovanú polohu, využitie trojrohej šatky či ošetrenie zranení spôsobených prevažne pádmi štvrtáci Pátrači. Čas sa nám neúprosne míňal spolu so zásobami vody, preto sme spoločne z okolia ešte vyzbierali niekoľko papierov či obalov, ktoré určite v prírode nemajú čo hľadať a pomaly, obzerajúc si okolie druhého rybníka VN Grébparku sme smerovali späť do našej Life Academy s novými či overenými poznatkami, zážitkami a vedomím, že sme urobili niečo dobré nielen pre svoje zdravie.