Minulý pondelok sa na našej škole konala zbierka pre organizáciu UNICEF. Naša škola sa tento školský rok zapojila do kampane ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM. Jej súčasťou bolo splnenie troch podmienok. Prvou bolo uskutočnenie vzdelávacej aktivity, online hodiny, u nás to bola téma PODVÝŽIVA detí tretieho sveta. Ďalšou bolo zorganizovanie zbierky pre tieto neľahkým osudom skúšané deti. A treťou podmienkou je vyplnenie hodnotiaceho formulára. Kvôli pandemickej situácii sa nám podarilo zorganizovať zbierku až po návrate do školy. Touto cestou by sme sa Vám všetkým chceli poďakovať za vyzbieraných 150 eur. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.