Svetovým dňom Zeme je každoročne 22. apríl. Stav našej Zeme ako domova nás všetkých nie je ľahostajný ani našim žiakom. Kozmonauti si pri tejto príležitosti na hodine anglického jazyka urobili malé plagátiky. Pri tejto aktivitke sa s pani učiteľkou porozprávali o prospešných a škodlivých vplyvoch na našu planétu Zem.V tejto téme sme pokračovali aj na hodine biológie. Najprv sme si pozreli krátky dokument o tom, ako naša planéta vyzerala v minulosti a ako sa odvtedy zmenila. Následne sme si spoločne vytvorili ENVIRO PLAGÁT, ktorým sme chceli upriamiť pozornosť na ekologické problémy týkajúce sa nás všetkých. Každý žiak napísal niekoľko nápadov, ako môže prispieť k ochrane našej planéty. Ani Prieskumníci nezaostávali a spoločne si so svojou pani učiteľkou vytvorili svoj triedny plagát na tému „Chránime našu Zem“. Veď posúďte podľa fotiek, ako krásne sa im vydaril. No a na záver všetkým želáme, ABY BOL DEŇ ZEME KAŽDÝ DEŇ, NIELEN 22. APRÍLA.